0451-458 30   info@plastik-kirurgi.nu


Den mest utförliga information som finns tillgänglig gällande PIP 
finns hos EU-Kommisionens vetenskapliga kommitté, se länk nedan.

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_043.pdf


Till patienter som har eller har haft bröstimplantat av det franska fabrikatet
Poly Implant Prosthesis (P.I.P).


Poly Implant Prosthesis (P.I.P) tillverkade och sålde bröstimplantat fram till våren 2010
då Franska läkemedelsverket AFSSAPS (numera ANSM) omedelbart förbjöd all
användning av P.I.P-implantat. Grunden för beslutet var att man misstänkte att
silikongel, som ej uppfyllde lagstadgade krav, använts vid tillverkning av implantaten.

Mot bakgrund av den uppkomna situationen har ansvarsfrågan uppkommit. Primärt är
Poly Implant Prosthesis ansvarig för situationen. Dessvärre försattes Poly Implant
Prosthesis i konkurs under våren 2010. Det har företagits en större utredning i Frankrike
som har mynnat ut i en mycket omfattande straffrättslig prövning av företagsledningen
för Poly Implant Prosthesis, vilken befunnits vara straffrättsligt skyldig till den uppkomna
situationen. Emellertid kan det inte förväntas att dessa personer har betalningsförmåga
som kan komma att täcka kommande ersättningsanspråk.

Poly Implant Prosthesis tillverkning stod under kvalitetstillsyn av TÜV Rheinland. Det har
ifrågasatts om tillsynen utförts på ett korrekt sätt.

Advokaten Olivier Aumaître i Paris inledde rättsliga åtgärder mot TÜV Rheinland som
varit tillsynsorgan för tillverkningen vid P.I.P.

En större patientgrupp (ca. 1 700 patienter) har stämt TÜV med yrkande om skadestånd.

Fransk domstol har beslutat att samtliga patienter har rätt till ersättning från TÜV
Rheinland och att TÜV Rheinland omedelbart skall betala en första ersättning om 3 000
euro (ca.27 000 svenska kronor) till var och en av de patienter som väckt talan mot TÜV
Rheinland i avvaktan på slutlig individuell prövning av varje ersättningsanspråk.

Domstolens beslut innebär
- att TÜV är ansvarig för den uppkomna situationen genom att inte ha utfört sitt uppdrag korrekt
- att alla patienter som har eller har haft P.I.P-implantat kan erhålla ersättning
- att varje patients rätt till ersättning uppgår till minst 3 000 euro
- att TÜV Rheinland är skyldig att omedelbart betala oaktat att slutlig dom ej föreligger

TÜV Rheinland har utbetalat 3 000 euro till de ovan nämnda patienterna.

Vi kommer att skicka ut ett patientbrev med mer information i detta ärende.

För att få ta del av detta brev så snabbt som möjligt kan du fylla i vårt kontaktformulär
som ni hittar här eller längre ner på sidan i det blå fältet där det står kontakt. Fyll i era
kontaktuppgifter och i fältet ´frågor´ skriver ni bara PIP.


NyhetsbrevKontakt