0451-458 30   info@plastik-kirurgi.nu

 

 

 

Håkan Brorson, Plastikkirurg


Docent Håkan Brorson är specialist i ortopedi och plastikkirurgi.


Han har en gedigen utbildning inom både rekonstruktiv och estetisk plastikkirurgi. Sin grundläggande utbildning fick han vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet och är nu verksam som överläkare vid plastikkirurgiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö där han arbetat sedan 1989. Han erhöll amerikansk läkarexamen 1983 och var under 2003 konsulterande plastikkirurg vid Children’s Hospital, Little Rock, Arkansas, 2005-2006 vid Beth Israel Deaconess Medical Center, Faculty of Medicine, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA och 2012 vid Department of Surgery, Division of Vascular Surgery, King Abdulaziz Medical City, National Guard of Health Affairs, Riyadh, Saudi Arabia. Mellan 1998 och 2010 var han konsulterande överläkare vid plastikkirurgiska sektionen, kirurgiska kliniken, St Olavs Hospital, Trondheim, Norge.

Han har stor erfarenhet av plastikkirurgi och har mycket aktivt arbetat för att vidareutveckla denna specialitet speciellt inom lymfödembehandling som sedan 1998 är riksspecialitet.


Docent Brorson är ofta anlitad som föreläsare och gästoperatör utomlands och 2010 blev han utnämnd till professor vid medicinska fakulteten i Buenos Aires, Argentina.


Docent Brorson har varit styrelsemedlem, vetenskaplig sekreterare och ordförande i Svensk Plastikkirurgisk Förening 1998-2010. Han är medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi och Svensk Plastikkirurgisk Förening, International Confederation for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery samt Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet. Vid sidan om den svenska specialistexamen innehar han även norsk specialistkompetens som plastikkirurg.


Vid sidan om det kliniska arbetet bedriver docent Brorson forskning och har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och lärobokskapitel.


Tor Svensjö, Plastikkirurg


Tor Svensjö är specialist i plastikkirurgi (2009) och allmänkirurgi (2010).


Han arbetar som Överläkare och Teamledare på Bröst- och Plastikenheten, Kirurgkliniken Centralsjukhuset Kristianstad. Han skrev en avhandling om sårläkning (2001) där huvuddelen av forskningsarbetet genomfördes vid plastikkirurgiska kliniken, Brigham and Women´s Hospital Harvard Medical School, Boston USA. 

 Tor har under åren 2010-2013 varit konsulterande plastikkirurg vid Kirurgkliniken Falu Lasarett, Falun. Under åren 2013 till 2016 var Tor konsult för Österlenkirurgin AB i Simrishamn där han opererade privata fall samt plastikkirurgiska fall på uppdrag av Jönköpings län.


Läkarexamen erhölls vid Lunds Universitet 2001 och läkarlegitimation 2003. Den plastikkirurgiska utbildningen skedde på UMAS i Malmö och den allmänkirurgiska delen i Kristianstad.


Tor har författat flera vetenskapliga arbeten och bokkapitel samt presenterat på kirurgiska kongresser både i och utanför Sverige. Tor har också haft uppdrag för socialstyrelsen avseende brännskadevård (2007 – rikssjukvårdsutredning) och bröstrekonstruktioner (2014 Nationella riktlinjer).


Tor är medlem i Svensk Plastikkirurgisk Förening, Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi, Svensk Förening för Bröstkirurgi, samt Svensk Kirurgisk Förening
NyhetsbrevKontakt